Leiebetingelser

Generelt

Min. alder 20 år. Gyldig førerkort i minst 1 år.

Leieperiode:

Leieperiode avtales i hver enkelt tilfelle, men vanligvis dagleie (mellom 09:00 og 17:00), døgnleie (Fra eks. 09:00 til 09:00) eller helg som regnes fra fredag ettermiddag til søndag kveld. Leieperioden inkluderer en gitt kilometer, dette er gjengitt i leiekontrakten. Dersom ikke annet er opplyst inkluderer leien 100km pr.døgn.

Kunden er ansvarlig for bilen fram til bilen er sjekket inn.

Ved for sen innlevering påløper ekstra kostnader.

 

Avbestilling:

Avbestilling må skje innen 24 timer etter bestilling av leiebil. Minstepris vil bli fakturert hvis ikke overholdt.

 

Oppgjør:

Oppgjør via vår betalingsterminal (Visa/Mastercard mfl) eller kontant ved henting. Vi tar også betalt via Vipps #107574. Faktura sendes kun når dette er avtalt på forhånd. (Fakturagebyr kr. 70,- tilkommer)

 

Kundens forpliktelser:

Leier overtar kjøretøyet med full tank og det skal leveres tilbake med full tank. Ved innlevering uten full tank tilkommer gebyr for etterfylling pålydende 100,-. Drivstoff faktureres med minimum pr. liter 17,50,- (diesel) og 19,50,- (bensin). I leietiden overtar leieren alt ansvar som ifølge gjeldende rett påvirker eier eller bruker av bilen.

Kjøretøyet kan i leieperioden ikke overdras, viderelånes eller kjøres av andre enn leietaker dersom dette ikke på forhånd er avtalt med Ryfylke Bilutleie.

Leieren er ansvarlig for enhver skade som i leietiden måtte påføres bilen, tredjemann eller hans eiendom dersom skader er skjedd forsettlig ved uaktsomhet eller ved overtredelse av bestemmelser i leiekontrakt eller norsk lov.

Dersom det kommer alarmer eller varsler på bilens sikkerhetssystemer (Oljelys, høy temperatur, bremsefeil …osv.) plikter leietaker å stoppe kjøretøyet for å få avklart om det det må tilkalles redningsbil eller om det er trygt å kjøre videre. Det samme gjelder om det skulle oppstå ulyder fra kjøretøyet, punktering eller lignende. Ved tvil, ta kontakt med Ryfylke Bilutleie på tlf. 99 34 90 90. Røyking er helt forbudt i bilene. Dersom røyking forekommer i kjøretøyet vil leietaker bli belastet for fjerning av røyklukt.

 

Forsikring/CDW:

Alle leiepriser inkluderer forsikring med full kasko.

Kaskoen har en egenandel på kr. 20.000,- som belastes leietaker ved skyld i skade. Det er mulig å redusere egenandelen til kr 10.000,- mot et tillegg i prisen på kr 150,- pr døgn.

 

Parkeringsgebyr/bøter/bompasseringer:

Dersom det blir pålagt bøter (parkeringsbot eller andre bøter) i leieperioden, må dette betales uten opphold av leietaker. Eventuelle forsinkelsesrenter eller tilleggsgebyrer pga forsinket betaling vil bli viderefakturert leietaker. Bompasseringer gjort av leietaker i leieperioden etterfaktureres. (Fakturagebyr kr. 70,- på bøter og kr. 29,- på bompenger tilkommer)